De Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers (Ornes), gevestigd aan de Vogelwikke 4, 5731 WG Mierlo, hierna te noemen Ornes heeft deze verklaring betreffende gegevensbescherming (de “mededeling”) opgesteld om haar werkwijze met betrekking tot de inzameling, het gebruik en de opslag te beschrijven, overdracht en andere verwerking van individueel identificeerbare informatie (“persoonlijke gegevens”). De Ornes is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze kennisgeving wordt beschreven.

Contact/Privacy
Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers
Vogelwikke 4
5731 WG Mierlo
Telefoon 0492 667299
E-mail: info@ornes.nl

25
mrt
Ledenvergadering
hier aanmelden
 
Advies nodig?
Neem contact op

Kennisgeving gegevensbescherming – voor de leden van de Ornes

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 22 mei 2018

Houd er rekening mee dat wij af en toe dit privacybeleid geheel of gedeeltelijk zullen bijwerken. Elke wijziging in dit privacybeleid zal ook op deze pagina worden gepubliceerd.

Welke informatie verzamelen wij van u en voor welke doeleinden?

De categorieën van persoonlijke gegevens die de Ornes van u verzamelt, zijn uw naam, achternaam, geslacht, zakelijke e-mail, werkadres, functie, telefoongegevens, en in sommige gevallen de gegevens die moeten worden verstrekt aan de Kamer van Koophandel zoals geboortedatum en privéadres.

De Ornes zal deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken

• voor contractbeheerdoeleinden.
• voor communicatiedoeleinden. Bij het lidmaatschap van de Ornes wordt leden gevraagd de contactgegevens van de mensen binnen hun organisatie door te geven die zij graag zouden willen opnemen in onze verschillende mailinglijsten. Op basis hiervan sturen wij hen informatie zoals uitnodigingen voor vergaderingen, notulen of informatie die voor de betreffende persoon in de uitoefening van zijn functie van belang kunnen zijn.

Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op en wie heeft toegang tot uw gegevens?

De Ornes onderhoudt bestanden waarin de persoonlijke gegevens van elk lid zijn opgenomen. Daarnaast onderhoudt de Ornes persoonsgegevens in verschillende digitale documenten, zoals vergadernotulen, lijsten met deelnemers van evenementen en het (elektronische) bestand van de aangesloten organisatie.
De personen en entiteiten die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn:
• de secretaris van de Ornes
• externe professionele diensten, zoals de IT / website-leverancier van de Ornes en de leverancier van de databasesoftware van de Ornes

Wanneer de Ornes een externe processor inschakelt om namens hem persoonlijke gegevens te verwerken, zoals de hierboven genoemde, kiest de Ornes een processor die voldoende garanties biedt met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de betreffende verwerking.
Van tijd tot tijd kan de Ornes ook persoonlijke gegevens zoals NAW en emailadressen aan andere partijen bekendmaken, zoals elke organisatie waarmee de Ornes samen een evenement organiseert.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens veilig op en nemen voorzorgsmaatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. Om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en ervoor te zorgen dat uw informatie correct wordt gebruikt, hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen.

De werknemers van de Ornes of een van de contractpartners van de Ornes die toegang hebben tot uw gegevens om diensten aan de Ornes te verlenen (bijv. De IT- / websiteleverancier, de leverancier van de databasesoftware) zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens niet gebruiken voor elk ander doel dan het uitvoeren van hun contractuele taken voor de Ornes.

Komen uw gegevens in derde landen?

Wij gebruiken nooit een externe e-mailserviceprovider, alle mails die worden verstuurd worden via het account van ornes.nl verzonden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Ornes bewaart de persoonlijke gegevens van zijn leden en alle andere verkregen informatie slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven dan wel in ledenvergaderingen worden vastgesteld. De persoonsgegevens zullen jaarlijks door de secretaris worden bekeken en uiterlijk op 1 februari worden verwijderd wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd en/of wanneer de betrokkene niet langer zijn organisatie vertegenwoordigt ten opzichte van de Ornes.

Wat zijn de rechten en hoe kunnen ze worden uitgeoefend?

Ieder lid heeft het recht de persoonlijke gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren of te verwijderen, het gebruik van de gegevens door de Ornes te beperken (b.v. ze mogen niet aan derden worden verstrekt).
Indien een lid een van deze rechten wil uitoefenen of niet tevreden is over de manier waarop de privacy wordt beschermd, maak dat dan bekend per e-mail aan info@ornes.nl.

 

Kennisgeving gegevensbescherming – voor niet leden van de Ornes

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 22 mei 2018

De Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers (Ornes), gevestigd aan de Ingelandenweg 1, 1069 WE Amsterdam (correspondentieadres: Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam) hierna te noemen Ornes heeft deze verklaring betreffende gegevensbescherming (de “mededeling”) opgesteld om haar praktijken met betrekking tot de inzameling, het gebruik en de opslag te beschrijven, overdracht en andere verwerking van individueel identificeerbare informatie (“persoonlijke gegevens”) van zijn niet-leden (“u”). Ornes is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze kennisgeving wordt beschreven.

Houd er rekening mee dat wij af en toe dit privacybeleid geheel of gedeeltelijk kunnen bijwerken. Elke wijziging in dit privacybeleid zal ook op deze pagina worden gepubliceerd.

Welke informatie verzamelen we van u en voor welke doeleinden?

De categorieën van persoonlijke gegevens die Ornes van u verzamelt, zijn uw naam, achternaam, geslacht, zakelijke e-mail, werkadres, functie, telefoongegevens, URL van LinkedIn en soms een foto.
Ornes zal deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken:
– voor contractbeheerdoeleinden. Dit is alleen van toepassing op de persoonlijke gegevens van vertegenwoordigers en contactpersonen van entiteiten en verenigingen waarmee de Ornes een contract heeft.
– voor communicatiedoeleinden, zoals het sturen van uitnodigingen en publicaties met betrekking tot de Ornes.

Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op en wie heeft toegang tot uw gegevens?

Ornes onderhoudt een database met een elektronische registratie van uw persoonlijke gegevens. Bovendien onderhoudt Ornes persoonlijke gegevens in verschillende digitale documenten, zoals vergadernotulen en lijsten met deelnemers aan evenementen.
De personen en entiteiten die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn:
• de secretaris van de Ornes
• externe professionele diensten, zoals de IT / website-leverancier van de Ornes en de leverancier van de databasesoftware van de Ornes

Wanneer Ornes een externe processor inschakelt om namens hem persoonlijke gegevens te verwerken, zoals de hierboven genoemde, kiest Ornes een processor die voldoende garanties biedt met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de betreffende verwerking.
Van tijd tot tijd kan Ornes ook persoonlijke gegevens aan andere partijen bekendmaken, zoals elke organisatie waarmee Ornes samen een evenement organiseert.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens veilig op en nemen voorzorgsmaatregelen om hen te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. Om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en ervoor te zorgen dat uw informatie correct wordt gebruikt, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen.

De werknemers van de Ornes of een van de contractpartners van de Ornes die toegang hebben tot uw gegevens om diensten aan de Ornes te verlenen (bijv. De IT- / websiteleverancier, de leverancier van de databasesoftware) zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens niet gebruiken voor elk ander doel dan het uitvoeren van hun contractuele taken voor Ornes.

Verzetten wij uw gegevens naar derde landen?

De Ornes draagt ​​uw persoonlijke gegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij er adequate beschermende maatregelen zijn getroffen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Ornes behoudt uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U hebt het recht om:
1) toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens;
2) onjuiste gegevens hebben gecorrigeerd of verwijderd;
3) bezwaar hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
4) het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de Ornes beperken;
5) uw persoonlijke gegevens in een bruikbaar elektronisch formaat ontvangen en deze naar een derde partij verzenden (recht op “dataportabiliteit”); en
6) een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw privacy beschermen, dient u uw verzoek per e-mail samen met een kopie van uw ID (die wij alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren) aan Ornes te richten, als gegevensbeheerder op het volgende adres: info@ornes.nl. Neem contact met ons op.

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze doorgeven aan info@ornes.nl of per post op onderstaand adres.
Ornes
Vogelwikke 4
5731 WG Mierlo

 

Privacybeleid voor websitegebruikers

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 22 mei 2018

U bent nu verbonden met de officiële website (“deze site”) van De Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers (Ornes). De Ornes onderhoudt deze site om openbare bezoekers (“bezoekers”) toegang te geven tot informatie over haar activiteiten en initiatieven.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, ongeacht hun fysieke locatie. Dit privacybeleid is niet van toepassing op externe sites die toegankelijk zijn via links die op deze site worden aangeboden. Door deze website te openen en te gebruiken, aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Houd er rekening mee dat wij af en toe dit privacybeleid geheel of gedeeltelijk kunnen bijwerken. Elke wijziging aan dit privacybeleid zal op deze pagina worden gepubliceerd. Bovenaan staat de datum waarop dit privacybeleid het laatst is gewijzigd. Door uw gebruik van deze site blijft u akkoord met het privacybeleid en eventuele updates.

Welke informatie verzamelen we van u en voor welke doeleinden?
Wanneer u deze site bezoekt of er informatie van downloadt, leggen wij de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de site vast. Wij verzamelen ook informatie zoals de pagina’s die u bezoekt, de documenten die u downloadt, de links naar andere sites die u volgt om onze site te bereiken en het type browser dat u gebruikt.

Wij gebruiken deze informatie niet om u te identificeren. Wij combineren deze informatie niet met andere identificeerbare informatie over u. Onze analytische software gebruikt deze informatie alleen voor statistische doeleinden.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Analytic cookies:
om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Neem contact met ons op
Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze doorgeven aan info@ornes.nl of per post op onderstaand adres.

Ornes
Vogelwikke 4
5731 WG Mierlo