De Europese Commissie (EC) heeft in februari het ‘guidance document’ nr.11 over speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden of van 36 maanden en ouder gepubliceerd. Dit guidance document is een hulpmiddel voor producenten, importeurs en toezichthouders bij het interpreteren en toepassen van de speelgoedrichtlijn (Toy Safety Directive 2009/48/EC). Het document beschrijft wanneer artikelen als speelgoed voor kinderen jonger dan 36 maanden wordt beschouwd of voor kinderen van 36 maanden en ouder.

Sinds de uitgave van de eerste versie van guidance document nr.11 hebben veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van speelgoed plaatsgevonden. Op verzoek van producenten en autoriteiten heeft de EC de expertgroep, bestaande uit onder andere deskundigen van de nationale toezichthouders, het document herzien.

Speelgoed kan op een specifieke manier ontworpen worden waardoor de karakteristieken aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel kinderen jonger dan 36 maanden als ook voor kinderen in andere leeftijdscategorieën. Guidance document nr.11 biedt handvatten aan producenten, importeurs en toezichthouders om de leeftijdscategorie te bepalen. Dit is belangrijk omdat de eisen per leeftijdscategorie verschillen. Speelgoed dat veilig is voor oudere kinderen kan gevaarlijk zijn voor jongere kinderen.

De guidance documenten zijn voor iedereen vrij toegankelijk en kunnen worden gedownload via de website van de Europese Commissie.